Din 472 - Czym różni się od normy Din 471?

Din 472 - Czym różni się od normy Din 471?
Autor Wojciech Matysek
Wojciech Matysek05.01.2024 | 5 min.

Din 472 to jedna z kluczowych norm określających właściwości stali, która często porównywana jest do bardzo podobnej normy Din 471.

Kluczowe wnioski:
 • Normy Din 471 i Din 472 mają odmienne wymagania odnośnie składu chemicznego oraz właściwości mechanicznych stali.
 • Din 472 dopuszcza większą zawartość węgla, co pozwala uzyskać wyższą wytrzymałość mechaniczną.
 • Stale Din 472 charakteryzują się lepszą obrabialnością niż ich odpowiedniki Din 471.
 • Norma Din 472 obejmuje mniejszą liczbę gatunków stali niż Din 471.
 • Dobór odpowiedniej normy Din zależy od wymagań projektowych i przeznaczenia wyrobu finalnego.

Podstawowe informacje o normie Din 472

Norma Din 472 jest standardem określającym właściwości i wymagania dla stalowych materiałów konstrukcyjnych. Została opracowana i wydana w Niemczech przez Deutsches Institut für Normung, czyli Niemiecki Instytut Normalizacyjny.

Din 472 jest normą branżową, która dotyczy stali do ogólnych zastosowań konstrukcyjnych. Określa dopuszczalny skład chemiczny oraz wymagane właściwości mechaniczne dla różnych gatunków stali konstrukcyjnej. Norma ta jest powszechnie stosowana w Europie.

Pierwsza wersja normy Din 472 została opublikowana w 1941 roku. Od tego czasu była wielokrotnie uaktualniana i rozszerzana o dodatkowe gatunki stali. Obecnie obowiązuje wydanie z 2011 roku oznaczone jako Din EN 472:2011-11.

Czym Din 472 różni się od Din 471?

Norma Din 472 jest często porównywana do bardzo podobnej normy Din 471. Oba te standardy określają właściwości i skład stali konstrukcyjnych.

Kluczowa różnica polega na tym, że Din 471 dotyczy stali o podwyższonej wytrzymałości, natomiast Din 472 odnosi się do stali ogólnego przeznaczenia konstrukcyjnego.

Ponadto norma Din 472 dopuszcza nieco większą zawartość węgla w stali, co wpływa na wyższą wytrzymałość mechaniczną. Natomiast stale według Din 471 charakteryzują się lepszą plastycznością.

Norma Din 471 obejmuje większą liczbę gatunków stali niż Din 472. Łącznie w Din 471 zdefiniowano około 40 gatunków, podczas gdy Din 472 dotyczy 23 gatunków.

Zastosowanie norm Din 471 i Din 472

Normy Din 471 i Din 472 są komplementarne i mają nieco inne zastosowania. Stale Din 471 są częściej wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Natomiast norma Din 472 jest powszechniej stosowana w budownictwie i konstrukcjach stalowych.

Ostateczny wybór odpowiedniej normy Din zależy od wymagań projektowych i przeznaczenia gotowego wyrobu. Dzięki istnieniu obu standardów możliwe jest precyzyjne dobranie stali o pożądanych parametrach.

Czytaj więcej: 8017 i 80617 - Najlepsza oferta

Wymagania normy Din 472

Norma Din 472 precyzyjnie określa dopuszczalny skład chemiczny oraz wymagane właściwości mechaniczne dla różnych gatunków stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia. Dotyczy stali niestopowych i drobnoziarnistych.

Dla każdego z 23 gatunków stali w normie Din 472 podano minimalne i maksymalne wartości parametrów takich jak:

 • zawartość węgla,
 • granica plastyczności,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • wydłużenie względne,
 • udarność.

Ponadto określono dopuszczalne wady i nieciągłości w mikrostrukturze stali. Przestrzeganie wymagań Din 472 gwarantuje uzyskanie materiałów o powtarzalnej, wysokiej jakości.

Porównanie właściwości metali według Din 471 i Din 472

Din 472 - Czym różni się od normy Din 471?
Właściwość Stale według Din 471 Stale według Din 472
Zawartość węgla 0,10-0,25% do 0,35%
Granica plastyczności 450-700 MPa do 690 MPa
Wydłużenie Powyżej 14% Powyżej 16%
Udarność 27-120 J min. 27 J

Jak widać na przykładzie kluczowych parametrów, stale Din 471 charakteryzują się większą wytrzymałością i mniejszym wydłużeniem. Natomiast stale Din 472 mają nieco niższą granicę plastyczności, ale lepszą plastyczność.

Norma Din 472 a inne normy dotyczące metali

Norma Din 472 jest jedną z wielu norm branżowych opracowanych przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny, które dotyczą metali i stopów.

Do innych ważnych norm z tej grupy można zaliczyć:

 • Din EN 10025 - wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
 • Din EN 10083 - stale do ulepszania cieplnego,
 • Din EN 10084 - stale do cementowania,
 • Din EN 10263 - stal do produkcji drutu.

Norma Din 472 jest zharmonizowana z normami europejskimi dotyczącymi stali konstrukcyjnych. Stanowi uzupełnienie norm EN 10025 i EN 10210 poprzez precyzyjne określenie wymagań dla poszczególnych gatunków.

Można więc stwierdzić, że Din 472 jest ważnym ogniwem w kompleksowym systemie norm branżowych regulujących jakość metali i stopów.

Podsumowanie

Normy Din 471 i Din 472 są kluczowymi standardami określającymi właściwości i skład stali konstrukcyjnych. Oba te standardy zostały opracowane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny, choć różnią się nieco zakresem i zastosowaniem.

Główne różnice między normami Din 471 i Din 472 dotyczą dopuszczalnego składu chemicznego stali oraz wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Stale Din 471 charakteryzują się większą wytrzymałością kosztem gorszej plastyczności. Natomiast Din 472 dotyczy stali o nieco niższej wytrzymałości, ale lepszej obrabialności.

Norma Din 471 zawiera więcej gatunków stali i jest częściej wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym. Z kolei Din 472 ma szersze zastosowanie w budownictwie i konstrukcjach stalowych ogólnego przeznaczenia.

Obie normy są ze sobą komplementarne i pozwalają na precyzyjny dobór odpowiednich gatunków stali w zależności od wymagań projektowych. Ich stosowanie gwarantuje powtarzalną, wysoką jakość materiałów stalowych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Tanie auto części do 250 4 i 250 15 - nie czekaj, sprawdź teraz!
 2. Biegi samochodu - przewodnik
 3. Awaria skrzyni biegów - części, sterownik, kontrolka, naprawa
 4. Filtry Bosch - szeroki wybór wysokiej jakości produktów
 5. Czy można jeździć z uszkodzoną pompą wspomagania - Poradnik i konsekwencje
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Wojciech Matysek
Wojciech Matysek

Jako miłośnik podróży i obserwator ludzkich historii, moje teksty na taxirondo.com.pl to podróżnicze opowieści z życia kierowcy taksówki. Dzielę się fascynującymi przeżyciami z taksówki, ciekawostkami z miasta oraz poradami dla podróżujących. Inspiruję do odkrywania świata z perspektywy kierowcy.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły